Disclaimer

Innholdet i disse nettsidene er kun ment som en kilde til informasjon fra Næringsspar Eiendom AS. Brukere av disse nettsidene bør ikke basere seg utelukkende på denne nettsidens informasjon, men oppfordres alltid til å søke profesjonell rådgivning. Næringsspar Eiendom AS søker å kontinuerlig oppdatere nettsiden, men tar ikke ansvar for informasjon som kan vise seg å være utilstrekkelig eller ikke være korrekt.

Gjengivning av eller modifikasjoner av informasjon og innhold, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, og grafikk krever skriftlig godkjenning av Næringsspar Eiendom AS. Tilgang til, registrering som mottaker av nyhetsbrev og nedlasting av informasjon fra våre nettsider etablerer ikke noe kundeforhold til vårt selskap, med mindre dette uttrykkelig fremkommer skriftlig på nettsiden eller i annen kanal som epost, brev eller tilsvarende som følge av tilganger og innlogginger som dertil hører til et kundeforhold.

Uautorisert bruk av, inkludert, men ikke begrenset til uautorisert tilgang til Næringsspar Eiendom AS nettside og systemer, samt misbruk av passord eller misbruk av annen informasjon, er strengt forbudt.

Næringsspar Eiendom AS vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skade, direkte eller indirekte, belastet brukeren av nettsiden, som et resultat av den nevnte brukers tilgang til dette nettstedet. Nevnte setning gjelder likestilt for eventuelle tilknyttede nettsider eller tilkoblede dokumenter, uansett om disse kan ha vært innenfor kontroll av Næringsspar Eiendom AS, eller av leverandører som tilbyr programvare og/eller tjenester.

Næringsspar Eiendom AS søker kontinuerlig å besørge at vår nettside ikke skal kunne være kilde til virus eller annen skade, men vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skade, direkte eller indirekte, belastet brukeren av nettsiden, som følge av overføring av virus, svikt i kommunikasjonslinjer, tyveri eller force majeure.

Innholdet, layout og design på disse websidene er beskyttet av opphavsrett. Næringsspar Eiendom AS forbeholder seg retten til å endre denne nettsiden og dens informasjon uten forvarsel.

Som bruker av denne nettsiden aksepteres vilkår i sin helhet som nevnt ovenfor.